,,შესავალი მედიაწიგნიერებაში“ განკუთვნილია საჯარო სკოლის საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისთვის, სტუდენტებისთვის, ნებისმიერი ასაკისა და პროფესიის ზრდასრული მოქალაქისთვის, რომლებიც არ იცნობენ მედიაწიგნიერების თეორიებს და აინტერესებთ რა გავლენას ახდენს მედია ჩვენს აზრებზე, გრძნობებზე და გადაწყვეტილებებზე.